Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | THI-THIÊN 110-118

“Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va?”

“Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va?”

Người viết Thi-thiên biết ơn Đức Giê-hô-va sâu sắc vì ngài đã giải cứu ông khỏi “dây sự chết” (Thi 116:3). Ông quyết tâm thể hiện lòng biết ơn đối với Đức Giê-hô-va bằng cách giữ mọi lời hứa và chu toàn mọi bổn phận của mình đối với ngài.

Trong tuần này, tôi biết ơn Đức Giê-hô-va vì những lý do nào?

Tôi có thể biểu lộ lòng biết ơn đối với Đức Giê-hô-va qua những cách nào?