Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Dùng Kinh Thánh để dạy dỗ

Dùng Kinh Thánh để dạy dỗ

Bắt đầu từ tháng 9, tờ Chương trình nhóm họp Lối sống và thánh chức sẽ có một kiểu lời trình bày mẫu mới với tựa đề “Dùng Kinh Thánh để dạy dỗ”. Mục tiêu của chúng ta là dùng một câu hỏi và một câu Kinh Thánh để nêu bật một sự thật Kinh Thánh cơ bản.

Nếu thấy người nghe quan tâm, chúng ta có thể tạo sự hào hứng cho cuộc viếng thăm lần sau bằng cách để lại một ấn phẩm hoặc cho xem một video từ trang jw.org. Chúng ta nên cố gắng thăm lại trong vòng vài ngày để tiếp tục nói chuyện dựa trên cuộc thảo luận lần trước. Những lời trình bày mới và các bài của học viên sẽ dựa trên phần tóm tắt chương trong sách What Can the Bible Teach Us? (chưa có trong tiếng Việt). Đây là ấn bản đơn giản của sách Kinh Thánh dạy. Trong sách Kinh Thánh dạy, chúng ta có thể tìm thêm các thông tin và câu Kinh Thánh giúp mình thăm lại hoặc điều khiển một cuộc học hỏi mà chỉ dùng Kinh Thánh.

Chỉ có một con đường dẫn đến sự sống (Mt 7:13, 14). Vì chúng ta nói chuyện với những người có tôn giáo và gốc gác khác nhau nên chúng ta phải chia sẻ những sự thật Kinh Thánh mà sẽ thu hút mỗi cá nhân (1Ti 2:4). Khi càng quen thuộc với các đề tài Kinh Thánh khác nhau và cải thiện kỹ năng trong việc “giảng dạy lời chân thật của [Đức Chúa Trời] một cách đúng đắn”, chúng ta sẽ gia tăng niềm vui và sẽ thành công trong việc dạy sự thật cho người khác.—2Ti 2:15.