Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | THI-THIÊN 60-68

Ngợi khen Đức Giê-hô-va, đấng nghe lời cầu nguyện

Ngợi khen Đức Giê-hô-va, đấng nghe lời cầu nguyện

Cầu nguyện về những lời mà anh chị hứa với Đức Giê-hô-va

61:1, 8

  • Cầu nguyện về những lời hứa của mình sẽ giúp chúng ta củng cố quyết tâm giữ những lời hứa đó

  • Dâng mình cho Đức Chúa Trời là điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể hứa

An-ne

Biểu lộ niềm tin cậy nơi Đức Giê-hô-va bằng cách dốc đổ lòng mình với ngài trong lời cầu nguyện

62:8

  • Một lời cầu nguyện ý nghĩa bao gồm những cảm xúc sâu kín nhất của chúng ta

  • Khi cầu nguyện một cách cụ thể, chúng ta sẽ nhận thấy rõ hơn cách Đức Giê-hô-va đáp lời

Chúa Giê-su

Đức Giê-hô-va là đấng nghe lời cầu nguyện của tất cả những người có lòng thành

65:1, 2

  • Đức Giê-hô-va lắng nghe tất cả những người thành thật muốn biết ngài và muốn làm theo ý ngài

  • Chúng ta có thể cầu nguyện với Đức Giê-hô-va vào mọi lúc

Cọt-nây

Hãy viết ra một số chủ đề mà anh chị muốn nhắc đến trong lời cầu nguyện.