Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Anh chị có thể thử một năm không?

Anh chị có thể thử một năm không?

Thử điều gì? Thử làm tiên phong đều đều! Anh chị sẽ nhận được rất nhiều ân phước!—Ch 10:22.

KHI LÀM TIÊN PHONG, ANH CHỊ CÓ THỂ...

  • có thêm kỹ năng của một người truyền giảng tin mừng và yêu thích thánh chức hơn

  • củng cố mối quan hệ với Đức Giê-hô-va. Càng nói về ngài với người khác, anh chị càng nhớ về các đức tính tuyệt vời của ngài

  • cảm nhận sự thỏa nguyện đến từ việc đặt quyền lợi Nước Trời lên trên lợi ích của bản thân, và có được niềm vui từ việc giúp đỡ người khác.—Mt 6:33; Cv 20:35

  • tham dự buổi họp với người tiên phong khi giám thị vòng quanh thăm hội thánh, buổi họp đặc biệt trong dịp có hội nghị vòng quanh, và Trường dành cho tiên phong

  • có nhiều cơ hội hơn trong việc bắt đầu và điều khiển những cuộc học hỏi Kinh Thánh

  • kết hợp nhiều hơn với những người công bố khác và khích lệ lẫn nhau.—Rm 1:11, 12