Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | THI-THIÊN 45-51

Đức Giê-hô-va không khinh dể một tấm lòng đau thương

Đức Giê-hô-va không khinh dể một tấm lòng đau thương

Bài Thi-thiên 51 được Đa-vít viết sau khi nhà tiên tri Na-than giúp Đa-vít nhận ra tội nghiêm trọng mà ông đã phạm cùng với Bát-Sê-ba. Lương tâm của Đa-vít cắn rứt và ông đã khiêm nhường thú tội.—2Sa 12:1-14.

Đa-vít đã phạm tội nhưng ông vẫn có thể hồi phục về thiêng liêng

51:3, 4, 8-12, 17

  • Trước khi ăn năn và thú tội, lương tâm của ông khiến cho ông khổ sở

  • Vì biết mình không được Đức Chúa Trời chấp nhận, ông khổ sở nhiều đến độ giống như người có xương bị nghiền

  • Ông mong mỏi được tha thứ, hồi phục về thiêng liêng và có lại niềm vui mà ông từng có trước đó

  • Ông khiêm nhường nài xin Đức Giê-hô-va giúp mình có một tinh thần sẵn lòng vâng lời

  • Ông tin chắc rằng Đức Giê-hô-va sẽ tha thứ cho ông