Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Nước Trời—100 năm đầu tiên

Nước Trời—100 năm đầu tiên

Những ai mong muốn làm công dân của Nước Đức Chúa Trời nên học mọi điều có thể về Nước Trời và những gì Nước ấy đã thực hiện. Tại sao? Vì điều này không chỉ giúp họ càng tin chắc rằng Nước Đức Chúa Trời đang cai trị, mà còn khiến lòng họ được thôi thúc để chia sẻ với người khác tin mừng về Nước Đức Chúa Trời (Thi 45:1; 49:3). Khi anh chị xem video Nước Trời—100 năm đầu tiên, hãy tìm câu trả lời cho các câu hỏi sau đây:

  1. Tại sao “Kịch ảnh về sự sáng tạo” (“Photo-Drama of Creation”) là một ân phước cho những người xem?

  2. Radio đã được dùng như thế nào để mang tin mừng đến với người ta?

  3. Những phương pháp nào khác đã được dùng để rao giảng tin mừng, và có hiệu quả ra sao?

  4. Sự huấn luyện cho thánh chức đã được cải thiện thế nào qua nhiều năm?

  5. Các học viên của Trường Ga-la-át đã nhận được sự huấn luyện thiết thực nào?

  6. Các hội nghị đóng vai trò nào trong việc giáo dục dân Đức Giê-hô-va?

  7. Điều gì chứng tỏ cho anh chị thấy rằng Nước Đức Chúa Trời đang cai trị?

  8. Làm thế nào chúng ta cho thấy mình ủng hộ Nước Đức Chúa Trời?