Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | THI-THIÊN 19-25

Những lời tiên tri cho biết chi tiết về Đấng Mê-si

Những lời tiên tri cho biết chi tiết về Đấng Mê-si

CÂU KINH THÁNH

LỜI TIÊN TRI

SỰ ỨNG NGHIỆM

Thi-thiên 22:1

Có vẻ như bị Đức Chúa Trời bỏ

Ma-thi-ơ 27:46; Mác 15:34

Thi-thiên 22:7, 8

Bị chế giễu khi ở trên cây cột

Ma-thi-ơ 27:39-43

Thi-thiên 22:16

Bị đóng đinh trên cây cột

Ma-thi-ơ 27:31; Mác 15:25; Giăng 20:25

Thi-thiên 22:18

Áo của ngài bị bắt thăm

Ma-thi-ơ 27:35

Thi-thiên 22:22

Dẫn đầu trong việc công bố danh Đức Giê-hô-va

Giăng 17:6