Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Cách sử dụng JW Library

Cách sử dụng JW Library

KHI HỌC HỎI:

  • Đọc Kinh Thánh và phần tra xem Kinh Thánh mỗi ngày

  • Đọc sách Niên giám (Yearbook), các tạp chí và những ấn phẩm khác. Dùng công cụ đánh dấu trang

  • Chuẩn bị cho các buổi nhóm họp và đánh dấu câu trả lời

  • Xem các video

TẠI BUỔI NHÓM HỌP:

  • Tra những câu Kinh Thánh mà diễn giả đề cập. Dùng công cụ lịch sử duyệt ứng dụng để quay lại một câu Kinh Thánh đã xem trước đó

  • Thay vì mang nhiều ấn phẩm được in đến nhóm họp, hãy dùng thiết bị của anh chị để theo dõi các phần khác nhau và hát các bài hát. JW Library có những bài hát mới mà bản in của sách hát chưa có

TRONG THÁNH CHỨC:

  • Cho người chú ý xem nội dung nào đó từ JW Library, rồi giúp người ấy tải ứng dụng này và những ấn phẩm về thiết bị của họ

  • Dùng công cụ tìm kiếm để tìm một câu Kinh Thánh. Anh chị có thể gõ một từ khóa hoặc một cụm từ để tìm một câu Kinh Thánh

  • Cho xem một video. Nếu chủ nhà có con nhỏ, anh chị có thể mở một video trong mục Trở thành bạn Đức Giê-hô-va. Hoặc anh chị có thể mở video Tại sao tìm hiểu Kinh Thánh? để gợi sự chú ý của chủ nhà đối với việc học hỏi Kinh Thánh. Nếu chủ nhà nói ngôn ngữ khác, hãy cho xem video trong ngôn ngữ của người ấy

  • Cho một người xem một câu Kinh Thánh trong ngôn ngữ khác, dùng một bản dịch mà anh chị đã tải về trước đó. Mở đến câu Kinh Thánh ấy, chạm vào số câu, rồi chạm vào biểu tượng đối chiếu bản dịch