Một cặp vợ chồng dùng máy tính bảng để học hỏi cùng nhau

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM HỌP LỐI SỐNG VÀ THÁNH CHỨC Tháng 5 năm 2016

Lời trình bày mẫu

Những gợi ý cho việc mời nhận Tháp Canh và sách Kinh Thánh dạy. Dùng những mẫu này để soạn lời trình bày riêng.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Cầu nguyện cho người khác làm Đức Giê-hô-va vui lòng

Đức Chúa Trời bảo Gióp cầu nguyện cho ba người bạn thiếu tử tế. Gióp đã được ban phước ra sao nhờ có đức tin và chịu đựng? (Gióp 38-42)

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Anh chị có đang sử dụng JW Library?

Anh chị có thể có được ứng dụng này bằng cách nào? Ứng dụng này có thể giúp anh chị ra sao khi tham dự các buổi nhóm họp và tham gia thánh chức?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Để hòa thuận với Đức Giê-hô-va, chúng ta phải tôn kính Con của ngài là Chúa Giê-su

Các nước đã phản ứng thế nào đối với uy quyền của Chúa Giê-su? Tại sao điều quan trọng là chúng ta tôn kính Chúa Giê-su, Vua được Đức Chúa Trời xức dầu? (Thi-thiên 2).

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Ai sẽ ngụ trong đền tạm của Đức Giê-hô-va?

Thi-thiên 15 miêu tả điều Đức Giê-hô-va tìm kiếm nơi một người bạn.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Cách sử dụng JW Library

Cách dùng ứng dụng này khi học hỏi, tại các buổi nhóm họp và trong thánh chức.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Những lời tiên tri cho biết chi tiết về Đấng Mê-si

Hãy xem những lời tiên tri về Đấng Mê-si ở Thi-thiên 22 đã ứng nghiệm ra sao nơi Chúa Giê-su.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Hướng đến Đức Giê-hô-va để có lòng can đảm

Điều gì có thể giúp chúng ta có lòng can đảm giống như Đa-vít? (Thi-thiên 27).