Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Lời trình bày mẫu

Lời trình bày mẫu

TỈNH THỨC!

Cách mời nhận: Mời ông/bà nhận số Tỉnh Thức! mới nhất.

Câu hỏi: Xin để ý câu hỏi này nơi trang 2. Ông/Bà có quan điểm nào về điều này?

Câu Kinh Thánh: Lu 7:35

Bài này thảo luận nguyên tắc ấy áp dụng ra sao với chính Kinh Thánh.

TỈNH THỨC!

Câu hỏi: Ông/Bà có đồng ý rằng đây là lời khuyên khôn ngoan để sống theo không?

Câu Kinh Thánh: Mt 6:34

Cách mời nhận: [Mở bài “Quan điểm Kinh Thánh—Lo lắng”]. Bài này cho thấy Kinh Thánh có thể giúp chúng ta ra sao để đối phó với sự lo lắng.

Kinh Thánh dạy

Câu hỏi: Nhiều người tin nơi Đức Chúa Trời muốn cảm thấy gần gũi hơn với ngài. Ông/Bà có biết rằng Kinh Thánh mời chúng ta đến gần Đức Chúa Trời không?

Câu Kinh Thánh: Gia 4:8a

Cách mời nhận: Sách này được biên soạn để giúp chúng ta tìm hiểu thêm về Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh. [Giới thiệu chương 1 của sách Kinh Thánh dạy].

LỜI TRÌNH BÀY RIÊNG

 

Dùng kiểu trình bày trong những ví dụ ở trên để soạn lời trình bày riêng cho thánh chức.