Các anh chị em tại hội nghị quốc tế năm 2014 ở New Jersey, Hoa Kỳ

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM HỌP LỐI SỐNG VÀ THÁNH CHỨC Tháng 4 năm 2016

Lời trình bày mẫu

Những gợi ý cho việc mời nhận Tỉnh Thức! và sách Kinh Thánh dạy. Dùng những mẫu này để soạn lời trình bày riêng.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Khích lệ và củng cố người khác bằng những lời tử tế

Ba người bạn của Gióp không an ủi ông nhưng lại đưa ra những cáo buộc sai lầm, thiếu tử tế, khiến ông càng buồn nản (Gióp 16-20).

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Mục mới cho việc bắt đầu các cuộc thảo luận

Giới thiệu đề tài Kinh Thánh bằng mục mới “Kinh Thánh nói gì?”.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Gióp kháng cự lối suy nghĩ sai trái

Hãy so sánh một số lời nói dối của Sa-tan với cảm xúc thật của Đức Giê-hô-va dành cho chúng ta (Gióp 21-27).

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Gióp là một gương mẫu về lòng trung kiên

Gióp quyết tâm vâng theo các tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời và bắt chước tính công bằng của ngài (Gióp 28-32).

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Một người bạn đích thực cho lời khuyên mang tính xây dựng

Bắt chước Ê-li-hu về cách ông đối xử yêu thương với bạn của mình là Gióp (Gióp 33-37).

CẢI THIỆN THÁNH CHỨC

Đợt phân phát giấy mời hội nghị

Hãy ghi nhớ một số điều khi anh chị phân phát giấy mời hội nghị. Hãy thực tập lời trình bày mẫu.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Những nhắc nhở về hội nghị

Hãy nghĩ về những cách mà anh chị có thể bày tỏ tình yêu thương với người khác tại hội nghị.