Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Lời trình bày mẫu

Lời trình bày mẫu

THÁP CANH

Câu hỏi: Nếu ai đó hỏi ông/bà nghĩ sao về thế giới thần linh, ông/bà sẽ trả lời thế nào?

Câu Kinh Thánh: Gi 8:23

Cách mời nhận: Tháp Canh số này cho biết Chúa Giê-su và Cha ngài tiết lộ điều gì về thế giới thần linh.

DÙNG KINH THÁNH ĐỂ DẠY DỖ

Câu hỏi: Theo ông/bà, lời tiên tri này của Kinh Thánh có đúng với những điều chúng ta thấy ngày nay không?

Câu Kinh Thánh: 2Ti 3:1-5

Sự thật: Lời tiên tri của Kinh Thánh về những ngày sau cùng đang được ứng nghiệm. Vì thế, chúng ta có thể tin rằng lời tiên tri về một tương lai tốt đẹp hơn cũng sẽ thành hiện thực.

TẠI SAO TÌM HIỂU KINH THÁNH? (Video)

Lời nhập đề: Chúng tôi xin giới thiệu một video ngắn giải thích làm sao để tìm lời giải đáp thỏa đáng cho các câu hỏi quan trọng trong đời sống. [Mở video].

Cách mời nhận: Sách này cho biết cách Đức Chúa Trời sẽ giải quyết các vấn đề trên thế giới. [Mời nhận sách Kinh Thánh dạy].

LỜI TRÌNH BÀY RIÊNG

Dùng kiểu trình bày trong những ví dụ ở trên để soạn lời trình bày riêng cho thánh chức.