Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

‘Chồng nàng được biết tại nơi cửa thành’

‘Chồng nàng được biết tại nơi cửa thành’

Một người vợ tài đức mang lại tiếng tốt cho chồng mình. Trong thời vua Lê-mu-ên, người chồng nào có người vợ tài đức thì ‘được biết tại nơi cửa thành’ (Ch 31:23). Ngày nay, có những anh được kính trọng phục vụ với tư cách trưởng lão và phụ tá hội thánh. Nếu đã kết hôn, khả năng phục vụ của những anh này phụ thuộc nhiều vào hạnh kiểm tốt và sự hỗ trợ của vợ (1Ti 3:4, 11). Những người vợ tài đức như thế được cả chồng chị lẫn hội thánh hết sức quý trọng.

Người vợ tài đức giúp chồng phục vụ người khác bằng cách...

  • dùng lời tử tế khích lệ chồng.—Ch 31:26

  • sẵn lòng để chồng dành thời gian cho hội thánh.—1Tê 2:7, 8

  • sống giản dị.—1Ti 6:8

  • không hỏi chồng về những vấn đề cần giữ kín của hội thánh.1Ti 2:11, 12; 1Ph 4:15