Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Ngày 28 tháng 11–Ngày 4 tháng 12

NHÃ-CA 1-8

Ngày 28 tháng 11–Ngày 4 tháng 12
  • Bài hát 106 và cầu nguyện

  • Bình luận mở đầu (3 phút hoặc ít hơn)

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

CẢI THIỆN THÁNH CHỨC

  • Lần gặp đầu tiên: (2 phút hoặc ít hơn) bh—Dùng video Tại sao tìm hiểu Kinh Thánh? để giới thiệu sách. (Lưu ý: Không mở video trong lúc trình diễn).

  • Thăm lại: (4 phút hoặc ít hơn) Thăm lại một người đã được giới thiệu về bh—Mời tham dự nhóm họp.

  • Học hỏi Kinh Thánh: (6 phút hoặc ít hơn) bh trg 30, 31 đ. 8, 9

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ