Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Hỡi các bạn trẻ, đừng trì hoãn bước qua “cánh cửa lớn”

Hỡi các bạn trẻ, đừng trì hoãn bước qua “cánh cửa lớn”

Chúng ta có thể dễ dàng nghĩ rằng thời thanh xuân của mình sẽ kéo dài mãi và chúng ta sẽ không bao giờ trải qua “những ngày gian-nan” của tuổi già trong thế gian Sa-tan (Tr 12:1). Nếu là một người trẻ, bạn có nên cho rằng mình còn rất nhiều thời gian để theo đuổi các mục tiêu thiêng liêng, chẳng hạn như thánh chức trọn thời gian?

“Thời thế và chuyện bất trắc xảy đến” cho tất cả chúng ta, kể cả những người trẻ (Tr 9:11, NW). Kinh Thánh nói: “Anh em chẳng biết ngày mai đời mình sẽ ra sao” (Gia 4:14). Do đó, đừng trì hoãn một cách không cần thiết việc theo đuổi các mục tiêu thiêng liêng. Hãy bước qua “cánh cửa lớn đã mở ra cho công việc” trong khi cánh cửa ấy vẫn để mở cho bạn (1Cô 16:9). Bạn sẽ không hối tiếc.

Một số mục tiêu thiêng liêng mà bạn có thể đặt ra:

  • Rao giảng trong một ngôn ngữ khác

  • Làm tiên phong

  • Tham dự các trường thần quyền

  • Tham gia công việc xây cất

  • Phụng sự tại nhà Bê-tên

  • Tham gia công việc vòng quanh

Mục tiêu của tôi: