Các tiên phong chia sẻ tin mừng trong tiếng Tzotzil tại Chiapas, Mexico

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM HỌP LỐI SỐNG VÀ THÁNH CHỨC Tháng 11 năm 2016

Lời trình bày mẫu

Các lời trình bày cho Tháp Canh và sự thật từ Kinh Thánh cho thấy lời tiên tri từ Kinh Thánh ứng nghiệm. Dùng lời trình bày mẫu này để soạn lời trình bày riêng.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Kinh Thánh miêu tả về một người vợ tài đức

Đức Giê-hô-va quý trọng những phẩm chất nào nơi một chị đã kết hôn?

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

‘Chồng nàng được biết tại nơi cửa thành’

Một người vợ tài đức mang lại tiếng tốt cho chồng mình.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Hưởng lấy phước của công lao mình

Chúng ta có thể vui thích công việc nếu có thái độ đúng về công việc.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Cách sử dụng sách Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì?

Chúng ta có thể dùng các đặc điểm của sách Kinh Thánh dạy gì? như thế nào khi điều khiển một cuộc học hỏi Kinh Thánh?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

“Trong buổi còn thơ-ấu hãy tưởng-nhớ Đấng Tạo-Hóa ngươi”

Bằng những từ thi vị, Truyền-đạo chương 12 khuyến giục chúng ta nắm lấy những cơ hội khi còn trẻ.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Hỡi các bạn trẻ, đừng trì hoãn bước qua “cánh cửa lớn”

Bạn có thể theo đuổi các mục tiêu thiêng liêng như thánh chức trọn thời gian không?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Nàng Su-la-mít—Một gương mẫu đáng để noi theo

Điều gì giúp nàng Su-la-mít trở thành một gương xuất sắc cho những người thờ phượng Đức Giê-hô-va?