Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | CHÂM-NGÔN 1-6

“Hãy hết lòng tin-cậy Đức Giê-hô-va”

“Hãy hết lòng tin-cậy Đức Giê-hô-va”

Đức Giê-hô-va xứng đáng cho chúng ta hoàn toàn tin cậy hết lòng. Ý nghĩa của danh ngài giúp chúng ta càng tin tưởng rằng ngài có khả năng thực hiện mọi điều ngài hứa. Lời cầu nguyện là một phần quan trọng của việc xây dựng lòng tin cậy nơi ngài. Châm-ngôn chương 3 đảm bảo rằng Đức Giê-hô-va sẽ ban thưởng cho sự tin cậy của chúng ta bằng cách ‘chỉ-dẫn các nẻo của chúng ta’.

Một người khôn ngoan theo mắt mình sẽ...

3:5-7

  • đưa ra quyết định mà không tìm sự chỉ dẫn của Đức Giê-hô-va trước

  • tin cậy quan điểm của chính mình hoặc của thế gian

Một người tin cậy Đức Giê-hô-va sẽ...

  • vun trồng tình bạn gần gũi với ngài qua việc học hỏi Kinh Thánh, suy ngẫm và cầu nguyện

  • tìm kiếm sự chỉ dẫn của ngài bằng cách tra cứu các nguyên tắc Kinh Thánh khi đưa ra các quyết định

CỘT NÀO MIÊU TẢ CÁCH TÔI ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH?

THỨ NHẤT: Tôi chọn làm theo điều mình nghĩ là khôn ngoan nhất

THỨ NHẤT: Tôi tìm sự hướng dẫn của Đức Giê-hô-va qua lời cầu nguyện và việc học hỏi cá nhân

THỨ HAI: Tôi cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho quyết định của mình

THỨ HAI: Tôi chọn làm theo điều phù hợp với các nguyên tắc Kinh Thánh