Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | CHÂM-NGÔN 17-21

Hãy cố gắng hòa thuận với người khác

Hãy cố gắng hòa thuận với người khác

Sự hòa thuận trong vòng dân của Đức Giê-hô-va không phải là điều ngẫu nhiên. Khi sự bất đồng nảy sinh, cảm xúc có thể rất mạnh nhưng các lời khuyên từ Lời Đức Chúa Trời còn mạnh mẽ hơn.

Khi đối mặt với những khó khăn, các tín đồ trung thành cố gắng hòa thuận bằng cách...

19:11

  • giữ bình tĩnh

18:13, 17

  • chắc chắn là mình có đầy đủ thông tin trước khi trả lời

17:9

  • yêu thương bỏ qua lỗi lầm