Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | CHÂM-NGÔN 12-16

Sự khôn ngoan tốt hơn vàng

Sự khôn ngoan tốt hơn vàng
XEM

Tại sao sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời quý giá đến thế? Điều này giúp cho một người tránh khỏi đường lối xấu và bảo toàn được mạng sống. Sự khôn ngoan tác động tốt đến tính nết, lời nói và hành động của người ấy.

Sự khôn ngoan giúp một người tránh kiêu ngạo

16:18, 19

  • Người khôn ngoan nhận biết rằng Đức Giê-hô-va là nguồn của mọi sự khôn ngoan

  • Những người đạt được thành công hoặc nhận thêm trách nhiệm phải đặc biệt cảnh giác trước tính tự cao và kiêu ngạo

Sự khôn ngoan giúp một người có những lời lành mạnh

16:21-24

  • Người khôn ngoan dùng sự thông sáng để tìm điểm tốt nơi những người khác và nói những điều tốt về họ

  • Những lời khôn ngoan có sức thuyết phục và ngọt ngào như mật ong, chứ không phải là những lời gay gắt hoặc tranh cãi