Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Cách để có những lời bình luận tốt

Cách để có những lời bình luận tốt

Những lời bình luận tốt góp phần giúp hội thánh vững mạnh (Rm 14:19). Chúng cũng mang lại lợi ích cho những người nói lời bình luận (Ch 15:23, 28). Vì thế, chúng ta nên cố gắng bình luận ít nhất một lần trong mỗi buổi nhóm họp. Dĩ nhiên, không phải lần nào giơ tay chúng ta cũng đều được gọi. Do đó, tốt nhất là chúng ta nên chuẩn bị một vài lời bình luận.

Lời bình luận tốt thì...

  • đơn giản, rõ ràng và ngắn gọn. Thông thường, chúng ta có thể bình luận trong 30 giây hoặc ít hơn

  • nên được nói bằng lời lẽ riêng

  • không lặp lại một lời bình luận trước đó một cách không cần thiết

Nếu anh chị được gọi đầu tiên,...

  • hãy trả lời trực tiếp cho câu hỏi và trả lời đơn giản

Nếu câu hỏi đã được trả lời, anh chị có thể...

  • cho thấy một câu Kinh Thánh được viện dẫn liên quan thế nào đến điểm đang được thảo luận

  • cho biết nội dung ấy tác động ra sao đến đời sống chúng ta

  • giải thích cách chúng ta có thể dùng thông tin đó

  • nêu vắn tắt một kinh nghiệm làm nổi bật một điểm then chốt