Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | CHÂM-NGÔN 7-11

Đừng để lòng mình đi chệch hướng

Đừng để lòng mình đi chệch hướng

Tiêu chuẩn của Đức Giê-hô-va có thể bảo vệ chúng ta. Tuy nhiên, để nhận được lợi ích, chúng ta phải ghi nhớ những tiêu chuẩn ấy trong lòng mình (Ch 7:3). Khi một tôi tớ của Đức Giê-hô-va để lòng mình đi chệch hướng, người ấy trở nên dễ bị dụ dỗ trước những thủ đoạn giả dối và bùi tai của Sa-tan. Châm-ngôn chương 7 miêu tả một người nam trẻ đã để lòng lừa gạt mình. Chúng ta có thể rút ra bài học gì từ lỗi lầm của người ấy?

  • Sa-tan cố gắng kéo chúng ta ra xa khỏi Đức Giê-hô-va bằng cách dùng năm giác quan của chúng ta để dẫn dụ chúng ta làm điều sai trái

  • Sự khôn ngoan và thông sáng sẽ giúp chúng ta nhận biết được những ảnh hưởng tai hại của việc làm điều sai trái và tránh xa mối nguy hiểm về thiêng liêng