Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Hướng dẫn cho Buổi họp Lối sống và thánh chức

Hướng dẫn cho Buổi họp Lối sống và thánh chức

Mục lục

 

Đoạn

Bình luận mở đầu

 2

Kho báu từ Kinh Thánh

 3

Cải thiện thánh chức

 4

Lối sống của một tín đồ

 5

Lời kết thúc

 6

Hãy chuyên tâm trong việc đọc và dạy dỗ

 7

Khuyên bảo

 8

Thời gian

 9

Cuộc viếng thăm của giám thị vòng quanh

 10

Tuần hội nghị

 11

Tuần Lễ Tưởng Niệm

 12

Giám thị Buổi họp Lối sống và thánh chức

 13

Chủ tọa Buổi họp Lối sống và thánh chức

 14

Giám thị điều phối của hội đồng trưởng lão

 15

Người khuyên bảo phụ

 16

Lớp phụ

 17

Video

 18

1. Buổi họp Lối sống và thánh chức sẽ diễn ra dựa trên Chương trình nhóm họp Lối sống và thánh chức cùng sự hướng dẫn sau đây. Nên khuyến khích mọi người công bố sẵn sàng trình bày các bài của học viên. Những người đang tích cực kết hợp với hội thánh có thể tham gia nếu họ đồng ý với những sự dạy dỗ của Kinh Thánh và sống phù hợp với các nguyên tắc của tín đồ đạo Đấng Ki-tô.—be trg 282.

 2. Bình luận mở đầu: 3 phút hoặc ít hơn. Mỗi tuần, sau bài hát mở đầu và lời cầu nguyện, chủ tọa Buổi họp Lối sống và thánh chức sẽ tạo sự hào hứng cho chương trình, bao gồm việc nêu bật một câu hỏi trong Tờ giải đáp cho Buổi họp Lối sống và thánh chức.

 3. Kho báu từ Kinh Thánh:

  • Bài giảng: 10 phút. Một chủ đề và dàn bài gồm hai hoặc ba điểm chính được cung cấp trong Chương trình nhóm họp Lối sống và thánh chức. Bài này được giao cho một trưởng lão hoặc một phụ tá hội thánh hội đủ điều kiện. Mỗi khi bắt đầu đọc một sách Kinh Thánh mới trong phần đọc Kinh Thánh hằng tuần, sẽ có một video giới thiệu sách đó. Diễn giả có thể đề cập những điểm tương đồng giữa video và chủ đề bài giảng. Tuy nhiên, anh cũng cần phân tích những điểm được liệt kê trong tờ chương trình. Bên cạnh đó, nếu thời gian cho phép, anh nên tận dụng tốt những hình ảnh đi kèm và các điểm Kinh Thánh được biên soạn để bổ sung thông tin cho tài liệu.

  • Tìm kiếm những viên ngọc thiêng liêng: 8 phút. Đây là phần hỏi đáp không có nhập đề hay kết luận. Phần này được giao cho một trưởng lão hoặc một phụ tá hội thánh  hội đủ điều kiện. Diễn giả có thể phân chia thời gian cho bốn điểm tùy theo nhu cầu của hội thánh địa phương. Tuy nhiên, anh nên hỏi cử tọa tất cả các câu hỏi. Ngoài ra, anh có thể quyết định xem có cần đọc mọi câu Kinh Thánh được viện dẫn trong hai câu hỏi đầu hay không. Những người được gọi nên bình luận không quá 30 giây.

  • Đọc Kinh Thánh: 4 phút hoặc ít hơn. Phần bài học viên này sẽ do một anh phụ trách. Học viên nên đọc phần Kinh Thánh được chỉ định mà không cần nhập đề hay kết luận. Chủ tọa buổi họp sẽ đặc biệt chú tâm đến việc giúp học viên đọc chính xác, có ý nghĩa, lưu loát, nhấn mạnh đúng chỗ, có ngữ điệu, tạm ngừng thích hợp, và đọc một cách tự nhiên.

  4. Cải thiện thánh chức: 15 phút hoặc ít hơn. Phần này được thiết kế để tất cả mọi người có cơ hội thực tập cho thánh chức và cải thiện kỹ năng rao giảng và dạy dỗ. Học viên nên dùng các gợi ý cho cuộc trò chuyện nơi trang 1 của Chương trình nhóm họp Lối sống và thánh chức để trình diễn lần gặp đầu tiên và thăm lại. Những người công bố có thể quyết định giới thiệu một ấn phẩm hoặc video trong Hộp dụng cụ dạy dỗ hay không. Chương trình nhóm họp Lối sống và thánh chức ghi rõ thời gian cho mỗi bài của học viên và thỉnh thoảng có thể cung cấp thêm chỉ dẫn. Học viên không cần đưa thêm thông tin chỉ để dùng hết thời gian quy định. Một số phần trình diễn được chuẩn bị tốt có thể kết thúc sớm hơn một phút hoặc sớm hơn nữa. Nếu cần, các trưởng lão có thể được giao bài của học viên.

  • Các video gợi ý cho cuộc trò chuyện: Các video gợi ý cho cuộc trò chuyện sẽ được chiếu và thảo luận lần lượt vào mỗi tuần của tháng. Các video này bao gồm lần gặp đầu tiên, thăm lại lần đầu và thăm lại lần hai. Phần này sẽ do chủ tọa Buổi họp Lối sống và thánh chức phụ trách.

  • Lần gặp đầu tiên: Phần bài của học viên này có thể giao cho một anh hoặc một chị. Người phụ giúp nên là người cùng phái hoặc một người thân trong gia đình. Học viên và người phụ giúp có thể ngồi hoặc đứng. Học viên nên chọn cách chào hỏi thích hợp với địa phương. Nên dùng gợi ý cho cuộc trò chuyện để làm nền tảng thảo luận.

  • Thăm lại lần đầu: Phần bài học viên này có thể giao cho một anh hoặc một chị. Người phụ giúp không nên là người khác phái (km 5/97 trg 2). Học viên và người phụ giúp có thể ngồi hoặc đứng. Học viên nên trình diễn cách nói chuyện khi trở lại viếng thăm một người đã tỏ ra chú ý trong lần gặp đầu tiên. Nên dùng gợi ý cho cuộc trò chuyện trong Chương trình nhóm họp Lối sống và thánh chức để làm nền tảng thảo luận.

  • Thăm lại lần hai: Phần bài học viên này có thể giao cho một anh hoặc một chị. Người phụ giúp không nên là người khác phái (km 5/97 trg 2). Học viên và người phụ giúp có thể ngồi hoặc đứng. Học viên nên trình diễn cách nói chuyện khi trở lại viếng thăm một người đã tỏ ra chú ý trong cuộc thăm lại lần đầu. Nên dùng gợi ý cho cuộc trò chuyện trong Chương trình nhóm họp Lối sống và thánh chức để làm nền tảng thảo luận.

  • Học hỏi Kinh Thánh: Phần bài học viên này có thể giao cho một anh hoặc một chị. Người phụ giúp không nên là người khác phái (km 5/97 trg 2). Học viên và người phụ giúp có thể ngồi hoặc đứng. Phần này nên trình diễn một phần trong buổi học Kinh Thánh đang diễn ra. Không cần nhập đề hoặc kết luận trừ khi học viên đang thực tập một trong hai điểm này. Không nhất thiết đọc lớn tiếng tất cả các đoạn được chỉ định, dù có thể làm điều đó. Nên cho thấy rõ các kỹ năng dạy dỗ hữu hiệu.

  • Bài giảng: Phần bài học viên này sẽ do một anh phụ trách và được trình bày giống như một bài giảng cho hội thánh.

   5. Lối sống của một tín đồ: Sau một bài hát, 15 phút tiếp theo của phần này sẽ gồm một hoặc hai bài được biên soạn nhằm giúp cử tọa áp dụng Lời Đức Chúa Trời. Trừ khi có chỉ dẫn khác, có thể giao các bài này cho trưởng lão hoặc phụ tá hội thánh hội đủ điều kiện, ngoại trừ phần nhu cầu địa phương do một trưởng lão trình bày.

  • Phần học Kinh Thánh của hội thánh: 30 phút. Phần này được giao cho một trưởng lão hội đủ điều kiện. (Tại những hội thánh có ít trưởng lão, có thể giao phần này cho các phụ tá hội đủ điều kiện, nếu cần). Hội đồng trưởng lão nên quyết định ai hội đủ điều kiện để hướng dẫn Phần học Kinh Thánh của hội thánh. Những anh được chấp thuận nên có khả năng hướng dẫn một cách hữu hiệu để giữ cho phần học đúng giờ, làm nổi bật các câu Kinh Thánh then chốt và giúp mọi người quý trọng giá trị thực tế của những điểm được thảo luận. Các anh sẽ tìm thấy những nguyên tắc hữu ích khi xem lại sự chỉ dẫn đã được xuất bản về cách điều khiển Phần học Tháp Canh. Nếu có thể, nên thay đổi người hướng dẫn và người đọc mỗi tuần. Nếu chủ tọa Buổi họp Lối sống và thánh chức cho biết cần rút ngắn phần học, người điều khiển sẽ quyết định rút ngắn như thế nào. Anh có thể chọn không đọc một số đoạn.

  6. Lời kết thúc: 3 phút hoặc ít hơn. Chủ tọa Buổi họp Lối sống và thánh chức sẽ ôn lại những điểm đặc biệt hữu ích trong buổi họp, bao gồm câu hỏi và câu trả lời trong Tờ giải đáp cho Buổi họp Lối sống và thánh chức. Anh cũng nên giới thiệu qua nội dung của tuần kế tiếp, có lẽ bằng cách nêu một câu hỏi sẽ được giải đáp. Nếu còn thời gian, anh có thể nhắc tên của các học viên sẽ có bài tuần sau. Trừ khi có chỉ dẫn khác, chủ tọa sẽ đọc các thông báo cần thiết và các lá thư cần đọc cho hội thánh trong lời kết thúc này. Với những thông tin thường lệ, chẳng hạn như các sắp đặt cho công việc rao giảng thông thường của hội thánh hay lịch làm vệ sinh, không nên thông báo trên bục nhưng nên đính lên bảng thông tin. Nếu không có đủ thời gian để đọc các thông báo và lá thư, chủ tọa nên yêu cầu các anh có bài trong phần Lối sống của một tín đồ rút ngắn bài của họ (xem  đoạn 5 và  9). Buổi họp sẽ kết thúc với bài hát và lời cầu nguyện.

 7. Hãy chuyên tâm trong việc đọc và dạy dỗ: Kể từ tuần lễ bắt đầu ngày 7-1-2019, chủ tọa Buổi họp Lối sống và thánh chức nên dựa trên sách mỏng Dạy dỗ để đưa ra lời khen và lời khuyên bảo. Mỗi học viên nên làm điểm thực tập được ghi trong ngoặc kép kế bên bài trong Chương trình nhóm họp Lối sống và thánh chức. Vào tuần đầu tiên của mỗi tháng, chủ tọa Buổi họp Lối sống và thánh chức sẽ xem xét với cử tọa một điểm thực tập trong sách mỏng Dạy dỗ. Mục “Tự ghi lại tiến độ thực tập” trong sách mỏng này được thiết kế cho học viên sử dụng và chủ tọa không nên đánh dấu vào đó.

  8. Khuyên bảo: Sau mỗi bài của học viên, chủ tọa Buổi họp Lối sống và thánh chức có khoảng một phút để khen và cho lời khuyên dựa trên sách mỏng Dạy dỗ. Khi giới thiệu bài của học viên, chủ tọa sẽ không cho biết điểm thực tập. Tuy nhiên, sau khi bài của học viên kết thúc và sau khi đã khen ngắn gọn, chủ tọa có thể nêu điểm thực tập và cho biết học viên đã làm tốt điểm đó như thế nào hoặc tử tế giải thích tại sao học viên nên tiếp tục trau dồi điểm đó. Chủ tọa cũng có thể nhận xét về những khía cạnh khác của màn trình diễn nếu anh nghĩ rằng điều này sẽ giúp ích cho học viên hay cử tọa. Anh có thể cho thêm lời khuyên hữu ích dựa trên sách mỏng Dạy dỗ hoặc sách Trường Thánh Chức khi gặp riêng học viên sau buổi họp, hoặc vào một lúc khác, về điểm thực tập được chỉ định hoặc về một điểm thực tập khác.—Để biết thêm thông tin về vai trò của giám thị Buổi họp Lối sống và thánh chức cũng như vai trò của người khuyên bảo phụ, xin xem  đoạn 13 16.

     9. Thời gian: Không phần nào nên đi quá giờ, kể cả lời nhận xét của chủ tọa Buổi họp Lối sống và thánh chức. Hãy tế nhị kết thúc bài của học viên khi đã hết thời gian. Nếu các phần khác trong chương trình quá giờ thì người khuyên bảo phụ nên khuyên riêng. Toàn bộ buổi họp, bao gồm các bài hát và lời cầu nguyện, nên kéo dài 1 giờ 45 phút.

 10. Cuộc viếng thăm của giám thị vòng quanh: Khi giám thị vòng quanh viếng thăm hội thánh, buổi họp nên diễn ra theo nội dung của Chương trình nhóm họp Lối sống và thánh chức nhưng có ngoại lệ sau: Phần học Kinh Thánh của hội thánh trong mục Lối sống của một tín đồ sẽ được thay thế bằng bài giảng công tác dài 30 phút của giám thị vòng quanh. Trước bài giảng công tác, chủ tọa Buổi họp Lối sống và thánh chức sẽ ôn lại chương trình vừa diễn ra, giới thiệu qua chương trình của tuần sau, đọc bất cứ thông báo nào cần thiết, đọc bất cứ lá thư nào cần thiết, rồi giới thiệu giám thị vòng quanh. Sau bài giảng công tác, giám thị vòng quanh sẽ kết thúc buổi họp bằng một bài hát do chính anh ấy chọn. Không nên tổ chức lớp phụ trong ngôn ngữ của hội thánh vào tuần viếng thăm của giám thị vòng quanh. Một nhóm ngoại ngữ có thể tổ chức các buổi họp của nhóm ngay cả khi giám thị vòng quanh viếng thăm hội thánh coi sóc. Tuy nhiên, nhóm ngoại ngữ nên nghe bài giảng công tác của giám thị vòng quanh cùng với hội thánh coi sóc.

 11. Tuần hội nghị: Trong tuần diễn ra hội nghị vòng quanh hoặc hội nghị vùng, sẽ không có các buổi họp của hội thánh. Các cá nhân hoặc gia đình nên tự xem xét nội dung của chương trình nhóm họp cho các tuần lễ này.

 12. Tuần Lễ Tưởng Niệm: Khi Lễ Tưởng Niệm rơi vào một ngày trong tuần thì sẽ không có Buổi họp Lối sống và thánh chức. Dĩ nhiên, nên tổ chức các buổi họp rao giảng vào ngày Lễ Tưởng Niệm.

  13. Giám thị Buổi họp Lối sống và thánh chức: Hội đồng trưởng lão sẽ chọn một trưởng lão làm giám thị Buổi họp Lối sống và thánh chức. Anh có trách nhiệm đảm bảo rằng buổi họp này diễn ra trật tự và đúng theo sự hướng dẫn. Anh nên giữ liên lạc tốt với người khuyên bảo phụ. Ngay khi có Chương trình nhóm họp Lối sống và thánh chức của một tháng mới, giám thị Buổi họp Lối sống và thánh chức nên giao các bài của học viên cho tháng đó (xem  đoạn 4). Nên giao mỗi bài của học viên ít nhất ba tuần trước ngày chỉ định làm bài bằng cách dùng Phiếu giao bài cho Buổi họp Lối sống và thánh chức (S-89).

 14. Chủ tọa Buổi họp Lối sống và thánh chức: Mỗi tuần, một trưởng lão sẽ làm chủ tọa trong suốt Buổi họp Lối sống và thánh chức. (Tại những nơi có ít trưởng lão, có thể giao trách nhiệm này cho các phụ tá hội thánh hội đủ điều kiện, nếu cần). Chủ tọa có trách nhiệm chuẩn bị lời mở đầu và kết thúc, cũng như thảo luận các video gợi ý cho cuộc trò chuyện và video giới thiệu một điểm thực tập mới trong sách mỏng Dạy dỗ. Anh cũng giới thiệu mọi bài, và tùy theo số trưởng lão ít hay nhiều, anh có thể phụ trách một vài phần khác trong buổi họp. Lời bình luận giữa các phần nên thật ngắn gọn. Hội đồng trưởng lão sẽ quyết định những trưởng lão nào hội đủ điều kiện để làm chủ tọa. Thông thường, các trưởng lão hội đủ điều kiện sẽ thay phiên nhau làm chủ tọa. Tùy theo hoàn cảnh địa phương, giám thị Buổi họp Lối sống và thánh chức có thể làm chủ tọa buổi họp thường xuyên hơn so với các trưởng lão hội đủ điều kiện khác. Nếu một trưởng lão hội đủ điều kiện để hướng dẫn Phần học Kinh thánh của hội thánh thì có lẽ anh ấy cũng hội đủ điều kiện làm chủ tọa buổi họp. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng trưởng lão làm chủ tọa cần chia sẻ lời khen cũng như lời khuyên yêu thương và hữu ích cho học viên. Chủ tọa cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng buổi họp kết thúc đúng giờ  (xem  đoạn 6 và  9). Nếu chủ tọa muốn và nếu có đủ không gian, có thể đặt một micrô đứng ở trên bục để anh ấy có thể giới thiệu mỗi phần tiếp theo trong khi anh trình bày phần đó sẽ đứng ở bục giảng của diễn giả. Chủ tọa có thể ngồi tại một bàn trên sân khấu trong phần đọc Kinh Thánh của học viên và phần Cải thiện thánh chức. Điều này có thể giúp tiết kiệm thời gian.

 15. Giám thị điều phối của hội đồng trưởng lão: Giám thị điều phối của hội đồng trưởng lão có trách nhiệm giao mọi phần trong buổi họp, ngoại trừ bài của học viên. Anh cần giao phần chủ tọa buổi họp mỗi tuần cho những anh được hội đồng trưởng lão chấp thuận. Hợp tác với giám thị Buổi họp Lối sống và thánh chức, giám thị điều phối nên đảm bảo rằng một lịch giao bài cho cả buổi họp được đính lên bảng thông tin.

  16. Người khuyên bảo phụ: Nếu có thể, nên dùng một trưởng lão là diễn giả giàu kinh nghiệm để đảm nhận vai trò này. Trách nhiệm của người khuyên bảo phụ là đưa ra lời khuyên riêng, nếu cần, cho các trưởng lão và phụ tá hội thánh về bất cứ bài nào họ phụ trách, bao gồm các phần trong Buổi họp Lối sống và thánh chức, diễn văn công cộng, cách điều khiển hoặc đọc tại Phần học Tháp Canh hoặc Phần học Kinh Thánh của hội thánh (xem  đoạn 9). Nếu trong hội thánh có một số trưởng lão là diễn giả và người dạy dỗ có khả năng, thì mỗi năm có thể chọn một trưởng lão khác hội đủ điều kiện để làm người khuyên bảo phụ. Người khuyên bảo phụ không nhất thiết phải cho lời khuyên sau mỗi bài.

 17. Lớp phụ: Tùy theo số lượng học viên, hội thánh có thể tổ chức thêm các lớp phụ cho các bài của học viên. Mỗi lớp phụ cần có một người khuyên bảo hội đủ điều kiện, tốt nhất nên là một trưởng lão. Nếu cần, có thể dùng một phụ tá hội thánh hội đủ điều kiện và có khả năng. Hội đồng trưởng lão nên quyết định ai sẽ đảm nhận vai trò này và có nên luân phiên hay không. Người khuyên bảo nên làm theo trình tự được nêu trong  đoạn 8. Nếu có (các) lớp phụ, nên mời học viên chuyển đến (các) phòng phụ sau bài Tìm kiếm những viên ngọc thiêng liêng trong phần Kho báu từ Kinh Thánh. Học viên nên trở lại phòng chính sau phần Cải thiện thánh chức. Khi một video gợi ý cho cuộc trò chuyện được thảo luận, những anh chị trong phòng phụ nên xem hoặc nghe phần thảo luận từ địa điểm của lớp phụ, nếu có thể. Nếu không, người khuyên bảo nên dùng một thiết bị di động để mở video và thảo luận.

 18. Video: Một số video sẽ được dùng cho buổi họp này. Những video cho buổi họp giữa tuần sẽ có trên ứng dụng JW Library và có thể truy cập trên nhiều thiết bị khác nhau. Thỉnh thoảng có thể chiếu lại các video gợi ý cho cuộc trò chuyện tại buổi họp rao giảng sau khi đã chiếu trong Buổi họp Lối sống và thánh chức.