Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Lời trình bày mẫu

Lời trình bày mẫu

THÁP CANH

Câu hỏi: Ông/Bà có biết câu nói nổi tiếng này không?

Câu Kinh Thánh: Gi 3:16

Cách mời nhận: Số Tháp Canh này giải thích sự đau khổ và cái chết của Chúa Giê-su có thể mang lại lợi ích gì cho ông/bà.

THÁP CANH (mặt sau)

Câu hỏi: Hãy để ý câu hỏi này và một số câu trả lời thường thấy. [Đọc câu hỏi đầu tiên cùng với những lựa chọn được liệt kê]. Ông/Bà sẽ trả lời thế nào?

Câu Kinh Thánh: Mt 4:1-4

Cách mời nhận: Sa-tan Kẻ Quỷ Quyệt đã nói chuyện và cám dỗ Chúa Giê-su. Vì vậy, chắc hẳn Sa-tan không đơn thuần tượng trưng cho cái ác. Kinh Thánh nói thêm điều gì khác về Kẻ Quỷ Quyệt? Bài này sẽ giải thích thêm.

GIẤY MỜI LỄ TƯỞNG NIỆM

Cách mời nhận: Chúng tôi đang mời mọi người nhận giấy mời tham dự một sự kiện rất quan trọng. [Đưa cho chủ nhà một tờ giấy mời]. Vào ngày 23 tháng 3, hàng triệu người trên thế giới sẽ nhóm lại để tưởng nhớ sự hy sinh của Chúa Giê-su Ki-tô và để nghe một bài giảng miễn phí dựa trên Kinh Thánh, giải thích làm thế nào sự hy sinh của ngài mang lại lợi ích cho chúng ta. Giấy mời này cho biết thời gian và địa điểm của buổi họp được tổ chức trong khu vực của chúng ta. Xin mời ông/bà đến dự.

LỜI TRÌNH BÀY RIÊNG

Dùng kiểu trình bày trong những ví dụ ở trên để soạn lời trình bày riêng cho thánh chức.