Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | NÊ-HÊ-MI 5-8

Nê-hê-mi là một giám thị xuất sắc

Nê-hê-mi là một giám thị xuất sắc

Tháng Tishri năm 455 TCN

8:1-18

  1. Rất có thể vào dịp này, Nê-hê-mi đã chỉ dẫn dân sự nhóm lại cho sự thờ phượng thật

  2. Kết quả là có sự vui mừng lớn

  3. Các trưởng tộc nhóm lại để xem xét cách họ có thể theo sát luật pháp của Đức Chúa Trời hơn

  4. Dân sự chuẩn bị cử hành Lễ Lều Tạm, một kỳ lễ đầy vui mừng