Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Ngày 29 tháng 2–ngày 6 tháng 3

Ê-XƠ-TÊ 1-5

Ngày 29 tháng 2–ngày 6 tháng 3
 • Bài hát 86 và cầu nguyện

 • Bình luận mở đầu (3 phút hoặc ít hơn)

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

CẢI THIỆN THÁNH CHỨC

 • Lần gặp đầu tiên: (2 phút hoặc ít hơn) Mời nhận sách mỏng Lắng nghe Đức Chúa Trời. Đặt nền tảng cho việc thăm lại.

 • Thăm lại: (4 phút hoặc ít hơn) Trình diễn cách thăm lại một người đã nhận sách mỏng Lắng nghe Đức Chúa Trời và thảo luận trang 2, 3. Đặt nền tảng cho việc thăm lại vào lần tới.

 • Học hỏi Kinh Thánh: (6 phút hoặc ít hơn) Trình diễn cách điều khiển một cuộc học hỏi Kinh Thánh, dùng trang 4 và 5 của sách mỏng Lắng nghe Đức Chúa Trời để sống mãi mãi khi chủ nhà đã nhận sách mỏng Lắng nghe Đức Chúa Trời trong lần gặp đầu tiên (km 7/12 trg 3 đ. 4).

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

 • Bài hát 71

 • Nhu cầu địa phương: (10 phút)

 • Anh chị nhận được lợi ích ra sao từ chương trình mới và tài liệu cho buổi nhóm họp?: (5 phút) Bài giảng và thảo luận. Mời cử tọa bình luận về việc cá nhân họ nhận được lợi ích như thế nào từ buổi nhóm họp mới này. Khuyến khích mọi người chuẩn bị kỹ để nhận được lợi ích tối đa.

 • Buổi học Kinh Thánh của hội thánh: ia chương 10 đ. 1-11 và khung “Cơn hạn hán vào thời Ê-li kéo dài bao lâu?” (30 phút)

 • Ôn lại và giới thiệu qua chương trình tuần tới (3 phút)

 • Bài hát 149 và cầu nguyện