Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | NÊ-HÊ-MI 12, 13

Những bài học thực tế từ sách Nê-hê-mi

Những bài học thực tế từ sách Nê-hê-mi

Nê-hê-mi sốt sắng bảo vệ sự thờ phượng thật

13:4-9, 15-21, 23-27

  • Thầy tế lễ thượng phẩm Ê-li-a-síp để cho một kẻ không tin đạo và chống đối là Tô-bi-gia ảnh hưởng đến ông

  • Ê-li-a-síp cung cấp cho Tô-bi-gia một phòng trong đền thờ

  • Nê-hê-mi quăng mọi đồ đạc của Tô-bi-gia ra ngoài, dọn sạch phòng và để phòng đó trở lại đúng mục đích sử dụng

  • Nê-hê-mi tiếp tục loại bỏ mọi sự ô uế khỏi Giê-ru-sa-lem