Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Hãy mời mọi người trong khu vực tham dự Lễ Tưởng Niệm!

Hãy mời mọi người trong khu vực tham dự Lễ Tưởng Niệm!
XEM

Từ ngày 27 tháng 2, chúng ta sẽ bắt đầu đợt mời người ta tham dự Lễ Tưởng Niệm sự hy sinh của Chúa Giê-su. Chúng ta muốn mời càng nhiều người trong khu vực càng tốt cùng chúng ta cử hành buổi lễ này. Chúng ta cũng nên cẩn thận để ý đến bất cứ ai tỏ ra quan tâm để vun trồng sự chú ý của người ấy.

XEM XÉT CÁC BƯỚC SAU

ĐƯA RA LỜI MỜI

“Chúng tôi đang mời mọi người nhận giấy mời tham dự một sự kiện rất quan trọng. Vào ngày 23 tháng 3, hàng triệu người trên thế giới sẽ nhóm lại để tưởng nhớ sự hy sinh của Chúa Giê-su Ki-tô và để nghe một bài giảng miễn phí dựa trên Kinh Thánh, giải thích làm thế nào sự hy sinh của ngài mang lại lợi ích cho chúng ta. Giấy mời này cho biết thời gian và địa điểm của buổi họp được tổ chức trong khu vực của chúng ta. Xin mời ông/bà đến dự”.

Nếu người ấy tỏ ra chú ý, anh chị có thể...

 • MỜI NHẬN THÁP CANH

  Đặt nền tảng cho việc thăm lại.

 • CHO XEM VIDEO VỀ LỄ TƯỞNG NIỆM

  Đặt nền tảng cho việc thăm lại.

Khi thăm lại, anh chị có thể...

 • CHO XEM VIDEO TẠI SAO TÌM HIỂU KINH THÁNH?

  Sau đó mời nhận một ấn phẩm giúp học hỏi Kinh Thánh.

 • MỜI NHẬN SÁCH KINH THÁNH THẬT SỰ DẠY GÌ?

  Dùng trang 206-208 để chia sẻ thêm thông tin về Lễ Tưởng Niệm. Sau đó mời nhận sách này.

 • MỜI NHẬN SÁCH MỎNG LẮNG NGHE ĐỨC CHÚA TRỜI

  Dùng trang 18, 19 để thảo luận về ý nghĩa sự hy sinh của Đấng Ki-tô. Sau đó mời nhận sách mỏng này.