Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Ngày 22-28 tháng 2

NÊ-HÊ-MI 12, 13

Ngày 22-28 tháng 2
  • Bài hát 106 và cầu nguyện

  • Bình luận mở đầu (3 phút hoặc ít hơn)

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

CẢI THIỆN THÁNH CHỨC

  • Lần gặp đầu tiên: (2 phút hoặc ít hơn) Mời một người tỏ ra ít chú ý nhận giấy mời dự Lễ Tưởng Niệm.

  • Lần gặp đầu tiên: (4 phút hoặc ít hơn) Mời một người tỏ ra thật sự chú ý nhận giấy mời dự Lễ Tưởng Niệm và Tháp Canh. Đặt nền tảng cho việc thăm lại.

  • Học hỏi Kinh Thánh: (6 phút hoặc ít hơn) Giải thích cho học viên về Lễ Tưởng Niệm, dùng sách Kinh Thánh dạy, trang 206-208. Đề nghị giúp đỡ học viên một cách thực tế để người ấy có thể tham dự.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

  • Bài hát 5

  • Hãy mời mọi người trong khu vực tham dự Lễ Tưởng Niệm!”: (15 phút) Bài giảng và thảo luận. Giải thích cách hội thánh sẽ sắp xếp để mời những người trong khu vực. Mở video về Lễ Tưởng Niệm khi thảo luận phần “Xem xét các bước sau”. Khuyến khích mọi người công bố tham gia hết lòng vào đợt mời người ta dự Lễ Tưởng Niệm và vun trồng sự chú ý của bất cứ ai tỏ ra quan tâm. Cho xem một màn trình diễn.

  • Buổi học Kinh Thánh của hội thánh: ia chương 9 đ. 14-24phần ôn của chương (30 phút)

  • Ôn lại và giới thiệu qua chương trình tuần tới (3 phút)

  • Bài hát 147 và cầu nguyện