Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | NÊ-HÊ-MI 1-4

Nê-hê-mi yêu mến sự thờ phượng thật

Nê-hê-mi yêu mến sự thờ phượng thật
XEM

Năm 455 TCN

 1. Tháng Ni-san (tháng 3/tháng 4)

  2:4-6 Nê-hê-mi xin phép xây lại thành Giê-ru-sa-lem, trung tâm của sự thờ phượng thật vào thời đó

 2. Tháng Iyyar

 3. Tháng Si-van

 4. Tháng Tham-mu (tháng 6/tháng 7)

  2:11-15 Khoảng thời gian này, Nê-hê-mi đến và xem xét các vách thành

 5. Tháng Ab (tháng 7/tháng 8)

  3:1; 4:7-9 Công việc xây cất được bắt đầu bất chấp sự chống đối

 6. Tháng Ê-lun (tháng 8/tháng 9)

  6:15 52 ngày sau, vách thành được sửa xong

 7. Tháng Tishri