Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Lời trình bày mẫu

Lời trình bày mẫu

THÁP CANH

Câu hỏi: Ông/Bà có nghĩ rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn không nếu mọi người đều sống theo nguyên tắc này?

Câu Kinh Thánh: Hê 13:18

Cách mời nhận: Kinh Thánh khuyến khích chúng ta sống lương thiện trong mọi việc. Thế nên, tính lương thiện tác động đến mọi khía cạnh của đời sống. Đó là chủ đề của số Tháp Canh này.

THÁP CANH (mặt sau)

Câu hỏi: Tôi muốn biết quan điểm của ông/bà về câu hỏi này. [Đọc câu hỏi thứ nhất]. Một số người tin rằng sau khi chết, chúng ta tiếp tục sống ở một dạng khác, trong khi những người khác cảm thấy chết là hết hoàn toàn. Còn ông/bà thì sao?

Câu Kinh Thánh: Tr 9:5

Cách mời nhận: Bài này giải thích thêm điều Kinh Thánh nói về đề tài này. Mời ông/bà đọc, sau đó chúng ta có thể thảo luận điều này vào một dịp khác.

TIN MỪNG TỪ ĐỨC CHÚA TRỜI!

Cách mời nhận: Tôi đến để chia sẻ về một chương trình thảo luận Kinh Thánh miễn phí. Sách mỏng này cho biết ở đâu trong Kinh Thánh ông/bà có thể tìm được lời giải đáp cho những câu hỏi quan trọng.

Câu hỏi: Ông/Bà đã bao giờ đọc Kinh Thánh chưa? Tôi muốn giúp ông/bà thấy các bài trong sách mỏng này đơn giản thế nào. [Xem xét câu hỏi 1 trong bài 2].

Câu Kinh Thánh: Kh 4:11

LỜI TRÌNH BÀY RIÊNG

Dùng kiểu trình bày trong những ví dụ ở trên để soạn lời trình bày riêng cho thánh chức.