Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | 2 SỬ-KÝ 29-32

Sự thờ phượng thật đòi hỏi nỗ lực

Sự thờ phượng thật đòi hỏi nỗ lực
XEM

Ê-xê-chia khôi phục sự thờ phượng thật với lòng quyết tâm

29:10-17

 • Năm 746-716 TCN

  Triều đại của vua Ê-xê-chia

 • THÁNG NI-SAN

  • Ngày 1-8: Đền thờ được làm sạch

  • Ngày 9-16: Việc làm sạch đền thờ được hoàn tất

  • Làm lễ chuộc tội cho cả Y-sơ-ra-ên và bắt đầu khôi phục sự thờ phượng thật

 • Năm 740 TCN

  Sa-ma-ri sụp đổ

Ê-xê-chia mời tất cả những người có lòng thành nhóm lại để thờ phượng

30:5, 6, 10-12

 • Những người đưa thư được phái đi để phân phát các lá thư thông báo về Lễ Vượt Qua trong khắp xứ, từ Bê-e-Sê-ba đến Đan

 • Trong khi một số kẻ nhạo báng, nhiều người đã hưởng ứng