Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | E-XƠ-RA 1-5

Đức Giê-hô-va giữ đúng những lời ngài hứa

Đức Giê-hô-va giữ đúng những lời ngài hứa
XEM

Đức Giê-hô-va đã hứa sẽ khôi phục sự thờ phượng thật tại đền thờ ở Giê-ru-sa-lem. Nhưng sau khi những người Do Thái bị lưu đày trở về từ Ba-by-lôn, họ gặp nhiều trở ngại, trong đó có chiếu chỉ buộc phải ngưng lại việc xây cất. Nhiều người lo sợ rằng công việc này sẽ không bao giờ được hoàn thành.

 1. Khoảng năm 537 TCN

  Vua Si-ru ban chiếu chỉ cho xây lại đền thờ

 2. 3:3

  Tháng thứ bảy

  Bàn thờ được lập lại; các của lễ được dâng

 3. 3:10, 11

  Năm 536 TCN

  Nền của đền thờ được xây

 4. 4:23, 24

  Năm 522 TCN

  Vua Ạt-ta-xét-xe khiến việc xây cất bị ngưng lại

 5. 5:1, 2

  Năm 520 TCN

  Xa-cha-ri và A-ghê khuyến khích dân sự xây cất trở lại

 6. 6:15

  Năm 515 TCN

  Đền thờ được hoàn thành