Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | 2 SỬ-KÝ 33-36

Đức Giê-hô-va quý trọng sự ăn năn thành thật

Đức Giê-hô-va quý trọng sự ăn năn thành thật
XEM

MA-NA-SE

Đức Giê-hô-va đã để cho ông bị quân A-si-ri bắt, xiềng lại và lưu đày sang Ba-by-lôn

GIAI ĐOẠN CAI TRỊ TRƯỚC KHI BỊ BẮT

 • Xây bàn thờ cho các thần giả

 • Dâng các con của chính mình làm vật tế lễ

 • Làm đổ huyết vô tội

 • Cổ vũ các thực hành ma thuật trên khắp cả nước

GIAI ĐOẠN CAI TRỊ SAU KHI ĐƯỢC THẢ RA

 • Hết sức hạ mình xuống

 • Cầu nguyện với Đức Giê-hô-va; dâng các của lễ

 • Loại bỏ bàn thờ các thần giả

 • Thúc giục cả nước phụng sự Đức Giê-hô-va

GIÔ-SI-A

TRONG SUỐT THỜI GIAN CAI TRỊ

 • Tìm kiếm Đức Giê-hô-va

 • Dọn sạch Giu-đa và Giê-ru-sa-lem

 • Sửa sang lại nhà Đức Giê-hô-va; tìm được cuốn sách Luật pháp