Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Tin cậy nơi Cha

Tin cậy nơi Cha
XEM

Tải về:

 1. 1. Tựa như những cây trồng vào trong đất,

  chân lý Cha đâm rễ sâu

  nơi tâm tư con. Ngẫm suy Lời ngài, bình an tràn đầy tâm trí.

  Dù muôn khó khăn và gian khó,

  Lời Cha chiếu soi cho bước con

  và Cha yêu thương nắm tay con đi, ngài luôn nhắc con rằng:

  (ĐOẠN CHUYỂN)

  ‘Con ơi, đừng lo lắng chi,

  tin nơi Cha và mọi lời Cha phán’.

  (ĐIỆP KHÚC)

  Dẫu cho trong đời nhiều giông tố,

  có Cha bên cạnh thêm sức con.

  Dù trải qua ngày tháng, con vẫn luôn cậy trông Cha chẳng thôi.

 2. 2. Ngày nay thế gian thật nhiều ngăn trở

  hòng lôi kéo con xa lối Cha.

  Con nương cậy Cha, hướng trông về ngài hầu Cha đỡ nâng.

  Nhờ suy ngẫm Lời ngài soi dẫn,

  Lời thông sáng, khôn ngoan biết bao,

  nên chân con luôn bước đi trung kiên, lòng khắc ghi:

  (ĐOẠN CHUYỂN)

  Hằng theo Cha, đừng lo lắng chi,

  tin nơi Cha và mọi lời Cha phán.

  Trong gian truân, tập trung đến bao hy vọng.

  Luôn trông mong điều mà con chưa thấy ngay.

  (ĐIỆP KHÚC)

  Dẫu cho trong đời nhiều giông tố,

  có Cha bên cạnh thêm sức con.

  Dù trải qua ngày tháng, con vẫn luôn cậy trông Cha chẳng thôi,

  chẳng thôi.

  (ĐOẠN CHUYỂN)

  Theo Cha, đừng lo lắng chi,

  tin nơi Cha và mọi lời Cha phán.

  Trong gian truân, tập trung đến bao hy vọng.

  Luôn trông mong điều mà ngày nay chưa thấy.

  (ĐIỆP KHÚC)

  Dẫu cho trong đời nhiều giông tố,

  có Cha bên cạnh thêm sức con.

  Dù trải qua ngày tháng, con vẫn luôn cậy trông Cha chẳng thôi.