Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Hãy phụng sự trọn thời gian

Hãy phụng sự trọn thời gian
XEM

Tải về:

 1. 1. Muốn theo hầu Cha

  hết tâm trí ta.

  Đường tiên phong mở

  thêm bao mục tiêu vui mừng.

  Thấy cơ hội đến,

  nếu không tiến lên,

  thời gian mau chóng trôi qua,

  thời cơ không còn.

  (ĐIỆP KHÚC)

  Hãy đi đường ấy,

  chớ nên đắn đo.

  Lòng không nên mãi nghi ngờ

  hoặc cứ lo lắng.

  Vững tin vào Chúa

  thì ta không chút hối tiếc chi.

  Bước trên đường ấy,

  quyết không thoái lui.

 2. 2. Chúa Giê-hô-va

  dõi theo chúng ta.

  Ngài luôn cung cấp

  những chi mà ta đang cần.

  Thế nên dù có

  khó khăn dường bao

  thì ta tin chắc nơi Cha,

  nhiệt tâm rao báo.

  (ĐIỆP KHÚC)

  Hãy đi đường ấy,

  chớ nên đắn đo.

  Lòng không nên mãi suy tư

  hoặc cứ lo lắng.

  Vững tin vào Chúa

  thì ta không chút hối tiếc chi.

  Bước trên đường ấy,

  hăng hái không thôi.

 3. 3. Nếu ta hết lòng

  theo lối tiên phong,

  đời luôn chan chứa

  sướng vui cùng bao ân phước.

  Biết Cha bù đắp,

  dù hy sinh mấy, có sá chi.

  Rồi đây ta sống

  bình an muôn đời.

  (ĐIỆP KHÚC)

  Hãy đi đường ấy,

  chớ lo lắng gì.

  Lòng không nên mãi nghĩ suy

  hoặc cứ nao núng.

  Vững tin vào Chúa,

  hướng đến tương lai, ta không tiếc gì.

  Bước trên đường ấy,

  quyết chí không lay.

  Hãy đi đường ấy,

  chớ lo lắng gì.

  Lòng không nên mãi nghĩ suy

  hoặc cứ nao núng.

  Vững tin vào Chúa,

  nhìn đến tương lai, ta không tiếc gì.

  Bước trên đường ấy,

  quyết không trì hoãn.

  Tiến lên chẳng thôi.