Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Đừng sợ chi

Đừng sợ chi
XEM

Tải về:

 1. 1. Đường đời bao gánh nặng, thử thách vây quanh muôn trùng,

  làm ta thấy muộn phiền, chỉ còn chuỗi ngày chán chường.

  Mặc cho những bão giông đang bủa vây,

  hãy cứ ngước mắt hướng về Cha

  xin ngài

  nâng đỡ.

  (ĐIỆP KHÚC)

  Chớ có hãi khiếp chi vì Cha luôn ở cạnh,

  sẽ giữ chắc lấy chúng ta, dang tay ra giúp đỡ.

  Ngày tháng có sóng gió tràn về,

  mình sẽ chẳng lẻ loi khi luôn luôn gắn bó

  và kiên quyết đi cùng ngài.

  Chúng ta

  bền lòng cầu xin Cha.

 2. 2. Bạn bè thương mến hằng ở bên chúng ta

  và thường tha thiết nguyện cầu, trợ giúp trong bao khó khăn.

  Lời quý giá Chúa phán qua Kinh Thánh

  là sức mới sẽ giúp mình vượt qua.

  Hãy kêu cầu

  Cha nâng đỡ.

  (ĐIỆP KHÚC)

  Chớ có hãi khiếp chi vì Cha luôn ở cạnh,

  sẽ giữ chắc lấy chúng ta, dang tay ra giúp đỡ.

  Ngày tháng có sóng gió tràn về,

  mình sẽ chẳng lẻ loi khi luôn luôn gắn bó

  và kiên quyết đi cùng ngài

  mãi thôi.

  (ĐOẠN CHUYỂN)

  Dù mây xám kéo đến khuất lấp mịt mờ,

  chớ nên nao núng,

  cứ trông mong nơi Chúa.

  (ĐIỆP KHÚC)

  Chớ có hãi khiếp chi vì Cha luôn ở cạnh,

  sẽ giữ chắc lấy chúng ta, dang tay ra giúp đỡ.

  Ngày tháng có sóng gió tràn về,

  mình sẽ chẳng lẻ loi khi luôn luôn gắn bó

  và kiên quyết bước với ngài.

  Chúng ta

  bền lòng cầu xin Cha.