Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Chúng con thán phục công việc của Cha

Chúng con thán phục công việc của Cha
XEM

Tải về:

 1. 1. Nhiều điều mà con nay nhận đều cho thấy Nước Cha cai trị.

  Lòng nhận ra bao chân lý khôn ngoan khi nghe Lời Cha dạy khuyên.

  Cha ban cho thêm ánh sáng thiêng liêng, đời con vui hơn mỗi ngày.

  Ngài phái đến bao người chăn đáng quý hầu giúp con luôn thành trung.

  Hội nghị hằng năm tham dự làm con thấy sướng vui vô vàn;

  mọi điều Cha khuyên bảo rất khôn ngoan và hay hơn qua tháng ngày.

  Trong nhà Cha, nơi nhóm nhau hằng tuần, Cha chỉ dạy con kỹ càng

  hầu giảng rao tin mừng luôn sốt sắng, trau dồi thêm bao kỹ năng.

  (ĐIỆP KHÚC)

  Việc Cha to lớn dường bao!

  Công việc Nước Cha làm ôi cao cả!

  Lòng con vui sướng hầu Cha.

  Nhờ có đức tin khi biết về ngài, con muốn mãi theo đường Cha.

  Hằng trông mong tương lai sáng tươi đầy ân phước đến trong nay mai.

 2. 2. Được mời cùng Cha thi hành việc công bố, giảng rao tin mừng.

  Lòng đầy yêu thương, con giúp cho ai mong nghe về Cha từ nhân.

  Bao khôn ngoan, tri thức quý thay, từ trên cao Cha ban xuống cho,

  dạy dỗ chúng con đường đi chính đáng, gìn giữ trí tâm bình an.

  Ngập tràn niềm hân hoan vì lời ca giống nghĩ suy trong lòng.

  Và ngài cho con sức mới khi thành tâm vâng nghe theo lối ngài.

  Anh chị em khắp bốn phương, dù nhiều ngôn ngữ, màu da, sắc tộc,

  hợp nhất bên nhau kề vai sát cánh trong tình yêu thương thiết tha.

  (ĐIỆP KHÚC)

  Việc Cha to lớn dường bao!

  Công việc Nước Cha làm ôi cao cả!

  Lòng con vui sướng hầu Cha.

  Nhờ có đức tin khi biết về ngài, con muốn mãi theo đường Cha.

  Hằng trông mong tương lai sáng tươi đầy ân phước đến trong nay mai.