Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Xin ban cho con lòng can đảm

Xin ban cho con lòng can đảm
XEM

(2 Các vua 6:16)

Tải về:

 1. 1. Dẫu quanh con đầy tăm tối,

  kinh hãi, hoang mang bủa vây,

  vẫn tin Cha bên con rọi soi lối,

  dẫn bước con đi bình an.

  Dẫu cho muôn vàn gian khó,

  tin chắc Cha luôn kề bên.

  Giê-hô-va yêu thương và trung tín,

  chở che cho con mãi mãi.

  (ĐIỆP KHÚC)

  Con xin ngài làm cho con mạnh dạn,

  tiến bước đi lên không thôi.

  Đội quân ở bên con nhiều hơn kẻ thù,

  vậy nên con không thoái chí.

  Can trường và luôn kiên cường,

  vững bước qua bao nguy nan.

  Con khẩn cầu Cha ban can đảm,

  hướng trông tương lai vinh quang.

 2. 2. Có đôi khi lòng kinh hãi,

  nhưng nhớ tay Cha toàn năng.

  Giê-hô-va, nơi con hằng nương náu,

  vách đá nơi con cậy trông.

  Hãy cho con lòng can đảm,

  kiên quyết đi trong đường Cha.

  Chốn gian lao hay nơi mồ chết chóc

  chẳng gây cho con vấp ngã.

  (ĐIỆP KHÚC)

  Con xin ngài làm cho con mạnh dạn,

  tiến bước đi lên không thôi.

  Đội quân ở bên con nhiều hơn kẻ thù,

  vậy nên con không thoái chí.

  Can trường và luôn kiên cường,

  vững bước qua bao nguy nan.

  Con khẩn cầu Cha ban can đảm,

  hướng trông tương lai vinh quang.

  (ĐIỆP KHÚC)

  Con xin ngài làm cho con mạnh dạn,

  tiến bước đi lên không thôi.

  Đội quân ở bên con nhiều hơn kẻ thù,

  vậy nên con không thoái chí.

  Can trường và luôn kiên cường,

  vững bước qua bao nguy nan.

  Con khẩn cầu Cha ban can đảm,

  hướng trông tương lai vinh quang.

  Con khẩn cầu Cha ban can đảm,

  hướng trông tương lai vinh quang.