“Mudzimu O Mu Ita Murena Na Kristo”

Nga u ya ha tshifhinnga, ri nga thoma u timatima nahone lutendo lwashu lwa thenga-thenga. Khwaṱhisani lutendo lwaṋu kha Yesu, ane a vha Messia o fulufhedziswaho na Khosi ya Muvhuso wa Mudzimu.

“Mudzimu O Mu Ita Murena Na Kristo” (Tshipiḓa I)

Ndi mini zwine zwa ni ita uri ni tende uri Mudzimu o ita uri Yesu a vhe Murena na Kristo?

“Mudzimu O Mu Ita Murena Na Kristo” (Tshipiḓa II)

Vhonani zwine zwa nga ni ita uri ni vhe na lutendo lwo khwaṱhaho kha Yesu.