Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Marangaphanḓa a Dzipsalme

Marangaphanḓa a Dzipsalme

Gudani nga ha Dzipsalme, bugu ya Bivhili i re na khuthadzo nnzhi zwino na fulufhelo ḽa vhumatshelo.