Pfukelani kha mafhungo

Mafhungo Nga Ha Yona​—Ngudo Ya U Vha Na Tshivhindi Na U Pfela Vhuṱungu

Muporofita Yona u ṋanga u sa thetshelesa ndaela ya Yehova ya u ya u huwelela khaṱhulo kha muḓi wa Vhaasuri ngei Ninive; fhedzi kha zwiitea zwa ḽitambwa zwi tevhelaho, u wanulusa zwine tshivhindi na u pfela vhuṱungu zwa vha zwone zwa vhukuma.