Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 U TSHILA SA VHAKRISTE

U Khwinisa Vhutsila Hashu Vhuḓinḓani—U Ṱuṱuwedza Vha Re Na Dzangalelo Uri Vha Ḓe Miṱanganoni

U Khwinisa Vhutsila Hashu Vhuḓinḓani—U Ṱuṱuwedza Vha Re Na Dzangalelo Uri Vha Ḓe Miṱanganoni

ZWINE ZWA ITA URI ZWI VHE ZWA NDEME: Miṱangano i ṋea zwibuli zwa u ‘imbela Yehova’ na u mu ‘renda.’ (Ps 149:1) Miṱanganoni ri funzwa u ita zwine Mudzimu a zwi funa. (Ps 143:10) Musi vhathu vha re na dzangalelo na vhagudiswa vha Bivhili vha tshi ḓa miṱanganoni vha ita mvelaphanḓa yavhuḓi nga maanḓa.

NḒILA INE NA NGA ZWI ITA NGAYO:

  • Rambelani vhathu miṱanganoni nga u ṱavhanya. Ni songo lindela u thoma na guda nae.—Nzu 22:17

  • Ṱalutshedzani muthu zwine a tea u zwi lavhelela na zwine zwa ḓo haseledzwa muṱanganoni u tevhelaho. Ni nga shumisa zwi tevhelaho: tshibammbiri tsha u rambela miṱanganoni, vidio Hu Itwa Mini Holoni ya Muvhuso? na ngudo 5 na 7 dza bugwana Zwi Funwaho Nga Yehova

  • Thusani. Naa muthu a re na dzangalelo u ṱoḓa tshiendedzi kana u thuswa kha sia ḽa u khetha zwiambaro zwo teaho? Dzulani tsini nae nahone ni shumise noṱhe khandiso arali a si na. Mu ḓivhadzeni kha vhahashu