Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU | 2 PETRO 1-3

“Dzulani Ni Tshi Humbula U Vha Hone Ha Ḓuvha Ḽa Yehova”

“Dzulani Ni Tshi Humbula U Vha Hone Ha Ḓuvha Ḽa Yehova”

3:11, 12

Yehova u ḓo ṱavhanya a haṱula nga tshifhinga tshe a tshi vhea. Naa zwine ra zwi ita zwi sumbedza uri ro lindela ḓuvha ḽa Yehova?

Zwi amba mini u shela mulenzhe “kha mishumo mikhethwa ya vhuḓifari na kha mishumo ya u ḓikumedza kha Mudzimu”?

  • Ri tea u tshila nga nḓila ine Yehova a ṱoḓa na u imelela zwine ra zwi tenda

  • Tshifhinga tshoṱhe ri tea u ita zwithu zwine zwa khwaṱhisa vhushaka hashu na Mudzimu, hu sa londwi uri ri vhathuni kana ri roṱhe