Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU | YOHANE 13-14

“Ndo Ni Vhetshela Tsumbo”

“Ndo Ni Vhetshela Tsumbo”

13:5, 12-15

Musi Yesu a tshi ṱanzwa milenzhe ya vhaapostola vhawe, o vha a tshi khou vha gudisa u ḓiṱukufhadza na u ita mishumo ine ya dzhielwa fhasi vha tshi itela vhaṅwe.

Ndi nga sumbedza hani u ḓiṱukufhadza musi . . .

  • hu tshi vha na dziphambano kana u sa pfana?

  • ndi tshi ṋewa ndayo kana u khakhululwa?

  • Holo ya Muvhuso i tshi ṱoḓa u kunakiswa kana u ṱhogomelwa?