Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU | YOELE 1-3

“Vharwa Vhaṋu Na Vhananyana Vhaṋu Vha Ḓo Porofita”

“Vharwa Vhaṋu Na Vhananyana Vhaṋu Vha Ḓo Porofita”

2:28, 29

Vhakriste vho ḓodzwaho vha ṱanganela kha mushumo wa vhuporofita. Vha amba nga ha “mishumo ya maanḓa ya Mudzimu” nahone vha ḓivhadza nga ha “mafhungo maḓifha aya a Muvhuso.” (Mis 2:11, 17-21; Mat 24:14) Vha dziṅwe nngu vha vha thusa nga u ṱanganela kha wonoyu mushumo

2:32

Zwi amba mini u ‘vhidzelela dzina ḽa Yehova’?

  • U ḓivha dzina

  • U ṱhonifha dzina

  • U ḓitika na u fulufhela Onoyo muṋe wa dzina

Ḓivhudziseni, ‘Ndi nga tikedza hani vhaḓodzwa kha mushumo wa vhuporofita?’