Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 U TSHILA SA VHAKRISTE

Naa Ni Khou Shumisa Garaṱa Ya Vhukwamani Ya JW.ORG Nga Vhuḓalo?

Naa Ni Khou Shumisa Garaṱa Ya Vhukwamani Ya JW.ORG Nga Vhuḓalo?

Samusi maṱungu mahulu a tshi khou sendela, mushumo washu wa u huwelela wo ṱavhanyiswa u fhira naho hu lini. (Mir 24:11, 12, 20) U itela u thusa vhathu, ri nga shumisa garaṱa ya vhukwamani u livhisa vhathu Bivhilini na kha website yashu. Yeneyi garaṱa i na khoudu ine ya livhisa kha vidio Ndi Ngani Ni Tshi Fanela U Guda Bivhili? na tshipiḓa tsha u ita khumbelo ya pfunzo ya Bivhili. Vhaṅwe vhathu a vha takaleli khandiso dzashu, fhedzi vha takalela website yashu. Ni songo timatima u vha ṋea garaṱa ya vhukwamani. Naho zwo ralo, ni songo sia garaṱa dza vhukwamani kha vhathu vha si na dzangalelo.

Ni nga ṱahulela dzangalelo ḽa muthu nga u amba zwi tevhelaho: “Ndi khou humbela u ni ṋea garaṱa. Heyi garaṱa i ni livhisa kha website yashu i re na mafhungo o fhamba-fhambanaho u katela na dzividio.” (Yoh 4:7) Samusi garaṱa dzi si khulwane, ni nga tshimbila nadzo u itela uri ni shumise tshibuli tshiṅwe na tshiṅwe tsha u dzi tshimbidza.