Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU | YOHANE 20-21

“Naa U A Mpfuna U Fhira Izwi?”

“Naa U A Mpfuna U Fhira Izwi?”

21:1-19

Tshifhingani tsha Bivhili, vharei vha khovhe vho vha vha sa fheli mbilu, vhe vhashumi vha biko nahone vho vha vho ḓiimisela u konḓelela vha tshi zwi ḓivha uri hu ḓo vha na mvelelo dzavhuḓi. (w12 8/1 18-20) Dzenedzo pfaneleo dzo vha dzi tshi ḓo thusa Petro uri a vhe murei wa vhathu wavhuḓi. Naho zwo ralo, Petro o vha a tshi tea u ita phetho ya uri ndi mini zwine a ṱoḓa uri zwi ḓe u thoma vhutshiloni hawe—mushumo wawe wa u rea khovhe we a vha a tshi u takalela kana mushumo wa u kanzwa vhatevheli vha Yesu.

Ndi mini zwe na ḓidzima zwone u itela u rangisa Muvhuso wa Mudzimu u thoma?