Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 U TSHILA SA VHAKRISTE

“U Ṋea Yehova Nga Tshanda Tshau”

“U Ṋea Yehova Nga Tshanda Tshau”

Ri nga kona hani u ‘ḓi-funga ra ṋea Yehova nga tshanḓa tshashu’? (1Ko 29:5, 9, 14) Afho fhasi hu na nḓila nnzhi dzine ra nga khetha khadzo u ita miṋeelo ya u ḓifunela ya u tikedza mushumo wa Ṱhanzi dza Yehova wa shango ḽoṱhe.

MIṊEELO I ITWAHO KHA INTHANETHE KANA NGA U DZHENISA MABOGISINI A MUṊEELO I TIKEDZA:

 • MUSHUMO WA SHANGO ḼOṰHE

  mushumo wa u fhaṱa na u thusa kha zwifhaṱo zwa ndangulo na ofisi dza u ṱalutshedzela

  zwikolo zwa ndangulo

  vha re tshumeloni yo khetheaho ya tshifhinga tshoṱhe

  mushumo wa u phalala

  u gandisa, u bveledza dzividio na u phaḓaladza khandiso kha zwishumiswa zwa thekinolodzhi

 • TSHINYALELO DZA TSHIVHIDZO

  tshinyalelo dza tshivhidzo, dzi ngaho zwine zwa ṱoḓea Holoni ya Muvhuso khathihi na u ṱhogomela Holo

  thendelano ya tshelede ye tshivhidzo tsha tendelana uri tshi ḓo i rumela ofisini ya davhi u itela u:

  • fhaṱa Holo dza Muvhuso na dza Maguvhangano shango ḽoṱhe

  • thusa musi hu na khombo kha zwifhaṱo zwa ndangulo shangoni ḽoṱhe (Global Assistance Arrangement)

  • tikedza miṅwe mishumo ya shango ḽoṱhe

MABUTHANO NA MAGUVHANGANO

Miṋeelo ine ya bviswa buthanoni ḽa dzingu i thusa kha mushumo wa shango ḽoṱhe. Kha ḽiṅwe sia, tshinyalelo dzi tshimbidzanaho na buthano ḽa dzingu, ḽo khetheaho na ḽa tshaka dzoṱhe dzi badelwa nga tshelede ya mushumo wa shango ḽoṱhe.

Miṋeelo ine ya bviswa nga zwivhidzo zwa ḽiisela i shumiswa u hira, u shumisa na u ṱhogomela hune maguvhangano a farelwa hone na dziṅwe tshinyalelo dza ḽiisela. Zwivhidzo zwa ḽiisela zwi nga dzudzanya u bvisa miṋeelo yo engedzeaho ya u tikedza mushumo wa shango ḽoṱhe wa Ṱhanzi dza Yehova.