Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU | MUHUWELELI 7-12

“U Songo Hangwa Muvhumbi Wau Misi Ú Tshee Muswa”

“U Songo Hangwa Muvhumbi Wau Misi Ú Tshee Muswa”

Ni songo hangwa Muvhumbi waṋu nga u shumisa vhukoni haṋu u itela u mu shumela ni tshee muswa

12:1, 13

 • Vhaswa vhanzhi vha na mutakalo na maanḓa zwine vha nga zwi shumisela mishumo i takadzaho na i re na khaedu

 • Vhaswa vha tea u shumisa tshifhinga na nungo dzavho tshumeloni ya Mudzimu vha sa athu dinwa nga thaidzo dza vhulala

Salomo o shumisa vhurendi musi a tshi ṱalusa khaedu dza vhulala

12:2-7

 • Ndimana 3: “Vha-ṱodzimela-nga-mabuli vhó bofula”

  U sa vhona zwavhuḓi

 • Ndimana 4: “Hó khuda vhadzia-dzingosha”

  U sa pfa zwavhuḓi

 • Ndimana 5: “Muḓifho wa zwo koḓelwaho”

  U fhelelwa nga lutamo lwa zwiḽiwa