Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU | MARKO 7-8

Hwalani Danda Ḽaṋu Ḽa Tshengedzo Ni Ntevhele

Hwalani Danda Ḽaṋu Ḽa Tshengedzo Ni Ntevhele

8:34

Yesu o ri: Ni “ntevhele tshifhinga tshoṱhe.” Nga zwenezwo, ri tea u konḓelela. Ri nga lwela hani u ita ngauralo musi zwi tshi ḓa kha  . . .

  • u rabela?

  • u guda?

  • u ya vhuḓinḓani?

  • u ya miṱanganoni?

  • u fhindula miṱanganoni?